PRIVACYVERKLARING
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hendrikx dakbedekkingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hendrikx dakbedekkingen. Hendrikx dakbedekkingen kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• geboortedatum
• telefoonnummer
• IP-adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig
Hendrikx dakbedekkingen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Een gegeven toestemming kunt u ook terugtrekken. Daarnaast kan Hendrikx dakbedekkingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van uw verzoek tot informatie of hulp van Hendrikx dakbedekkingen of de aan haar verbonden partners. Een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening van Hendrikx dakbedekkingen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Hendrikx dakbedekkingen bewaart uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Hendrikx dakbedekkingen verstrekt uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Hendrikx dakbedekkingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dak en Schoorsteenwerken Midden Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van Cookies
Hendrikx dakbedekkingen maakt op de website en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hendrikx dakbedekkingen gebruikt cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die uw computer staan niet beschadigen.

Hoe kunt u cookies weigeren
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser en worden op de websites van de verschillende browsers gecommuniceerd.
Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dhendrikxdakbedekking.nl, Hendrikx dakbedekkingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hendrikx dakbedekkingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@hendrikxdakbedekking.nl

Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met Hendrikx dakbedekkingen opnemen via info@henddrikxdakbedekking.nl